martes, 4 de abril de 2017

Problemas coa lectura?Convén ler estas declaraciós de vez en cando, para caer na conta de que igual hai que actuar máis nuns campos que noutros, igual non hai que actuar tanto a posteriori como a priori, igual é mellor coidar as condicións a ter que facerlle fronte ás desviacións,... e sobre todo, actuar o antes posible, partindo do valor da lectura como basamento e chave de toda a aprendizaxe.   
Ismael Fuentes, presidente da Asociación de Logopedas de España, afirma: "A aprendizaxe é un todo: Se non podmeos er, non podmeos aprender matemáticas, nin xeografía, nin historia..." 
Ao referirse a posibles trastornos como a dislexia ou o TDAH, este experto afirma que "cada vez van aparecendo máis porque existe unha predisposición. Os nenos teñen un entorno familiar e social determinado que dá lugar a ciertas situacións nas que os pequenos non se van a desenvolver adecuadamente (...) porque podemos ter un entorno xenético co que nacemos pero podemos desenvolvelo ou non ao longo da nosa vida. O incremento destas alteracións ten connotaciones noutras áreas enoutros sistemas que fan que, dalguna forma, se xeren máis problemas de dislexia, de inatención ou outros ámbitos» (...) cada vez hai máis TDAH e disléxicos pero hai unha gran cantidade destes nenos diagnosticados dunha maneira incorrecta, porque non digo que non teñan algo, pero haa moitos trastornos derivados do comportamento. O comportamento é una área na que hai moitas cousas. É como un saco onde se mete todo e despois se van sacando etiquetas para poñerlles aos nenos". Remata recalcando que estes problemas hai que detectarlos canto antes, xa que "os nenos son iguais que unha pequena árbore. Hai que endereitalos desde pequenos".

Ningún comentario:

Publicar un comentario