sábado, 19 de maio de 2018

Constelacións literarias I. MULLER e igualdade. Biografías de muller


Se as constelacións literarias son itinerarios de lectura ao modo das constelacións estelares, de forma que un libro nos leve a outro de maneira case libre e suxestivo, sen atender a criterios historicistas ou de estilo, senón a aqueles outros que nos diten as ganas de ler e os intereses que en cada momento nos animan.
Leremos o noso firmamento, establecendo vínculos caprichosos, indo duns a outros libros e debuxando un imaxinario propio.
Comezaremos con biografías de mulleres que, aínda merecéndoo, non tiveron todo o recoñecemento que lles correspondía. Faremos ese esforzo por dicir os seus nomes e por descubrir que hai detrás de cada un deles.
Un itinerario para lectores e lectoras autónomas que podemos comezar polos máis infantís e rematar por aqueles que se aproximan máis ao lectorado experto.   
De paso, aprenderemos as características básicas da biografía e as diferentes maneiras de enfrontala. 
Vexamos as nosas estrelas, unhas son persoais, outras recollen varias, unhas están escritas como contos pero outras semellan ensaios... e incluso hai teatro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario