sábado, 1 de outubro de 2016

Manguel, director da Biblioteca Nacional

                                                                                                  Biblioteca da UVI  
Dicía Manguel, cando se fixo cargo da Biblioteca Nacional Mariano Moreno,  “Apenas estou indagando de que se trata. Teño a intuición de que unha biblioteca representa a identidade dos seus lectores. Polo tanto, unha biblioteca nacional ten que ser de todos os arxentinos e actualmente parece máis unha biblioteca porteña. Parte da miña misión será ver como achegarme aos lectores máis alonxados”. E continúa "Unha sociedada que se di letrada necesita formar lectores, persoas que poidan descifrar o código que esa sociedad ten para comunicarse e para rescatar a súa experiencia, coñocer a memoria do pasado”.
Falaba tamén da necesidade de enfrontar o consumo e o "facilismo" co razoamento produto da lectura, esa actitude subversiva; e tamén declara que para poder acceder ás bibliotecas hai que coñecer os seus ritos, algo que semella obvio pero non o é.
Creo que daquí se poden extraer varias leccións, porque se a biblioteca é de todos e todas, haberá que ver quen non está representado nela, haberá que atraer a toda a xente para que coñezan a memoria do pasado e a información do presente, para que acceden a un ocio cultural e poidan comunicarse e compartir con outros e outras, e, sobre todo, haberá que darlles entrada, facela inclusiva, de maneira que ninguén quede fóra.
A biblioteca, un lugar común.

Ningún comentario:

Publicar un comentario