sábado, 28 de marzo de 2020

DÍA MUNDIAL DO TEATRO, 27 de marzo (III)

Vén a conto que agora lembremos a Carvalho Calero que publicou dous libros de teatro: Teatro completo e Catro pezas. En Catro pezas de 1971 aparecen A sombra de Orfeo, Farsa das zocas, A arbre, Auto do prisioneiro) e en Teatro completo as mesmas e a maiores O fillo e Isabel.  Tamén ten escrito ensaios falando de teatro como Teatro Nós ou Escritos sobre teatro.   ao que se pode acceder directamente na edición dixital.
Lálase tamén na BVG dunha conferencia "Sobre o seu teatro" ditada na Sala Luís Seoane da Coruña o dia 30-5-1983, con motivo da apresentación dos dous primeiros volumes dos Cadernos da Escola Dramática Galega. 
E, sobre o teatro do mestre ten escrito Henrique Rabuñal en Adiante.
Neste estudo aparece citada outra obra titulada: Os xefes.
Sobre Carbalho Calero e máis próximo a nós a obra de Héctor Cajaraville: Ricardo Carvalho Calero. A pegada do compromiso, na que -tal como comentabamos na entrada correspondente, introduce sete pezas nas que recoller escenas da vida do autor; dicíase así: "Neste caso, ademais do texto expositivo, o listado de recoñecementos, a recollida da obra publicada e a cronoloxía que pon en relación cos acontecementos mundiais, engade sete pezas teatrais que recollen momentos moi especiais da súa vida e ao tempo recoñecen esa querencia e afición polo teatro por parte do autor homenaxeado. Lembremos que de neno se supón que asistía ao teatro Jofre (preto da súa casa ferrolá), foi alumno de Comellas Coímbra que acada sona como dramaturgo, dirixe ao grupo de alumnos/as de teatro no colexio Fingoy organizando as veladas teatrais, escribe dramaturxia... Por iso, Cajaraville lle dedica esa ofrenda detida na morte da nai, no paseo pola alameda compostelá da man de García Sabell, Fraguas e Cunqueiro; a despedida da muller en Lugo camiño de Madrid, no cárcere andaluz, dirixindo o teatro no Fingoy, no día da despedida na universidade e o día da morte despedíndose da familia." 


Ningún comentario:

Publicar un comentario