luns, 5 de marzo de 2018

25 anos de "Rapazas" de Agustín Fernández Paz

Rapazas de Agustín Fernández Paz, é un libro de referencia dentro da literatura xuvenil galega para o tratamento da igualdade de xénero.
Nace, en parte, dun curso que o autor realiza en Barcelona sobre esta temática e que remata presentando un traballo que, no seu caso, se connverte en literatura. De caquera maneira a ningén se lle escapa que Agustín foi un dos autores fundamentais á hora de facer visibles as mulleres dentro da literatura infantil e xuvenil, de presentalas cuns roles pouco ou nada tradicionais e libres de estereotipos sexistas. Ninguén nos tratou con tanto respecto e tanta consideración desde o lado dos homes, un bo traballo sería investigar a proporción de protagonistas mulleres dos seus libros, dos personaxes femininos, dos caracteres deses personaxes, dos papeis activos e asertivos que presentan, de como se converten en heroínas e mostran magníficos modelos nos que poden reflectirse as lectoras.
Para homenaxealo, neste ano no que as mulleres estamos chamadas a unha folga xeral (contra da historia, que diría o poeta) hai que lembrar que o seu libro, Rapazas, está a cumprir un cuarto de século desde a primeira edición. É hora de lelo, de relelo, de dalo a ler.
Unha ficha de lectura, en PDF, está dispoñible na páxina de Xerais.

Ningún comentario:

Publicar un comentario