domingo, 19 de marzo de 2017

Salón do Libro de Ponteveda

Este ano, o Salón do Libro de Pontevedra ten como lema "O mundo que queremos", si, esa utopía que levamos todos e todas aí na cabeciña.Así se nos presenta:
"O lema, lonxe de ser unha utopía, pretende aunar aportacións reais, tanxibles e factibles para construir ese mundo mellor. Queremos englobar temas como o coidado do medio ambiente, a saúde, a integración e a igualdade, cuestións como accesibilidade e a mobilidade, o respecto, a inmigración ou a vellez, a solidariedade, a investigación en todos os seus ámbitos, etc.
Tendemos a idealizar as accións para conseguir o mundo que queremos sen plantexarnos que ese cambio empeza en nós, individual e colectivamente, na nosa actitude, no xeito de tratar aos demais e ao noso entorno, de investir esforzos en buscar solucións aos problemas ou á realidade, aportando o mellor de nós mesmos e dos nosos coñecementos, na medida que formamos parte da sociedade na que vivimos.
Todas esas accións que podemos levar a cabo a diario, son as que busca "O mundo que queremos".
Falarase de valores e de contidos trasversais, de diversidade, do "outro" situado máis alá ou máis acá das fronteiras, de como ir construíndo a utopía no día a día.   
Do 10 de marzoao 8 de abril co seguinte programa.

Ningún comentario:

Publicar un comentario