venres, 28 de agosto de 2020

Músicas

Pondaliana. Quince poemas de Eduardo Pondal musicados. Edita a AS-PG (Asociación Socio-Pedagóxica Galega) e A Mesa pola Normalización Lingüística.
Co gallo do centerairo da morte do poeta en 2017, a Sociedade Cultural Medulio articulou un espectáculo musical que partiu dunha escolla de poemas que se musicaron e inseriron nunha sucesión escénica conpequenas presentacións previas e no marco dunha escenogtafía dixital. Despois de representala en Ferrol e A Coruña edítase en formato CD con cuberta de Leandro Lamas.
Móstrase o agrtadecmento a profesorado de UdC e do Conservatorio de Ferrol.
Unha boa maneira de entrar en contacto coa poesía do peota do Rexurdimento.

Ningún comentario:

Publicar un comentario