luns, 17 de abril de 2023

Seguimos co Camiño...

Mar de Santiago. A Xénese do Camiño de Alberto Cacharrón Mojón está publicado por Teófilo Edicións (unha garantía de bo facer dende as gardas ao texto, as ilustracións ... Publícase coa colaboración dos concellos de Vilanova, Catoira, Valga e Pontecesures. Narra partindo da Ruta espiritual do mar de Santiago, o Libro Sacro da Cristiandade, a Narratio Xacobea, a Historia de Santiago o Maior, Os Cinco Feitos (A Traslatio, A Revelatio, A Inventio, A Comunis e A Divulgatio), O mito Santiaguista, A ruta do Mar de Santiago e Os Símbolos do Camiño. Ese camiño que vai marcado polos cruceiros que aboian no mar. Un libro bilingüe, en galego e castelán (co título en castelán, para non asustar) e co selo da Xunta de Galicia.

Entre tanto libro sobre o Camiño, este pode ser un dos mellor trazados.

As aventuras do cabaleiro de prata (que era dama ou cabaleira) forma parte da colección "A miña primeira aventura de..." (neste caso de cabalarías), escrito por Ana Mariño e ilustrado por Iago Torres (nuns debuxos sinxelos a lapis pero ben acaídos), traducido por Alba Rozas e publicado por Boadicea editora.    

De vez en cando aparece unha páxina deseñada ao estilo do xénero para explicar algunha das cuestións que aparecen no libro, poden levar código QR... A primeira delas que fala de Lingua minorizada debe sinalarse "Unha lingua minorizada é aquela que, como ocorre co galego, ve restrinxido o seu uso en determinados ámbitos como poden ser a xustiza, a administración, os medios de comunicación ou o ensino, aínda sendo historicamente a propia dun pobo. Isto débese a que a sociedade, ou parte dela, non lle outorga o mesmo prestixio que a outra lingua coa que convive, no caso do galego, o castelán. De xeito que, se os falantes non fan por revertir esta situación, a lingua minorizada pode chegar a desaparecer."

Ningún comentario:

Publicar un comentario