luns, 5 de xullo de 2021

Silva varia

Historias da fraga revirada de Xosé Tomás, publicado por Galaxia, recolle nun libro de tapa dura unha serie de historias de animais da fraga nas que o autor xogo co texto, as ilustracións, a tipografía coma un todo. Recolle relatos coma o do Lobo feroz, Tor, o macho alfa que persegue ao cervo coa súa manda e como fronte a el aparece un pequeno lobo vexetariano, Lu, que conta con amigos que lle axudan a conseguir froitos e canndo crea unha familia, atópase con que un dos seus lobetos lle confesa que non lle gustan as plantas senón o peixe... porque de todo ten que haber e nada é mellor. Despois de cada conto unha serie de xogos baixo títulos como "Sabías que...?", unir con flechas os animais carnívoros e os herbívoros, recoñecer os sons de cada animalpasatempos. Outros contos son o da curuxa que quería vivir de día, o dunha familia de animais de diferentes especie, o da barbantesa que non querer ser cruel ou o da estraña criatura que aparece no bosque. A cada un corresponderalle un tipo especial de pasatempo para realizar no propio libro... tal vez isa sexa a parte menos ecolóxica, porque as historias levan aparellados valores moi respectables de respecto á diferenza, daorixinalidade e os eguimebto dos propios desexos, o dereito a evitar a maldade ou a críticas dos circos e outros equipamentos que afastan aos animais do seu ecosistema.  

Adiviña esta adiviña de Antón Cortizas, con solucionario, publicado por Galaxia, con ilustracións de Pepa Prieto Puy. Así as presenta: "As adiviñas son textos literarios moi curtos, xeralmente poéticos e con rima, que usan as metáforas, as ambigüidades, os xogos de palabras, o calembures, a ironía e outros recursos literarios para facelos xeitosos e intrigantes. Mais tamén hai propostas de resolución dalgunha cuestión curiosa ou peculiar, que se presentan como unha simple pregunta en prosa. A estas últimas chamámoslles "enigmas". O solucionario é unha verdadeira explicación que pode axudar a construír novas adiviñas. Por outra banda, unha maneria especial de ilustrar que non achega demasiada riqueza.

Pois ben, dous libros para ler, mirar e, traballar, nun caso adiviñando e no outro realizando actividades.


Ningún comentario:

Publicar un comentario