xoves, 14 de abril de 2022

LIbros informativos. Mulleres pioneiras da ciencia


Galegas na ciencia de Isabel Blanco, con ilustracións de María Lapido é un deses libros que se agardaban. Xa existían investigaciçóns ao respecto, pero ninguén as puxera ao alcance da infancia, con pequenos textos e ilustracións que van dende os elementos da ciencia ata os retratos en acuarela de cada unha das científicas galegas que aquí se visibilizan. Son vinte, comeza por Isabel Zendal e remata con María Teresa Miras Portugal nada en 1948. Tal como o presenta a autora nunha nota introdutoria, pretende animar ás novas xeracións a perseguir os seus soños, unha homenaxe e alento que quere ser memoria e presente. Cando lemos as biografías, atopamos que hai moitas mestras por considerarse esta unha carreira axeitada ás mulleres e, posteriormente, moitas estudan farmacia ou química. 

Estas son:

María Pilar Fernández Otero             Ángela Ruiz Robles      Mª Luísa Pérez - Soba y Baró 

María Teresa Miras Portugal     Luisa Marcos Raña         Ana María Prieto     Celia Brañas 

Rita Fernández Queimadelos         Ángeles Alvariño     Tarsy Carballas  

Ningún comentario:

Publicar un comentario