sábado, 9 de outubro de 2021

Lectura fácil de textos administratvos

O Goberno Vasco estima que o 30% da poboación de Euskadi ten dificultades lectoras ou de comprensión da linguaxe administrativa. Por esta razón, pon en marcha un proxecto para garantir o dereito de toda a cidadanía a acceder de forma sinxela á información pública.
Trátase de ir complementando e substituíndo as complexas linguaxes especializadas (linguaxe administrativo, económico, xurídico, etc.) por outros máis comúns e sinxelos, con frases máis curtas e estruturas máis simples.
A adaptación iniciouse polo apartado das axudas económicas a familias con fillos e filla ao seu cargo porque é, precisamente, un dos apartados web que máis visitas recibe. A partir de agora, este servicio mostrará unha nueva pestana denominada “Ver Información en Lectura Fácil” na que se poderá ler a mesma información, pero dunha maneira máis clara e comprensible.
Unha iniciativa a ter en conta, se os gobernos queren contar con toda a cidadanía e traballar a favor da inclusión. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario